ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ;

Ο γάμος είναι μια ιερή τελετή σχεδόν κάθε θρησκείας και πολιτισμού. Η ιερή δέσμευση του γάμου αποτελεί το θεμέλιο μιας σταθερής οικογένειας, που είναι ο βασικός δομικός λίθος κάθε κοινωνίας. Έτσι, οι όρκοι που δίνουν η νύφη και ο γαμπρός δεν θεμελιώνουν μόνο τη δική τους ένωση, αλλά συνεισφέρουν και στη θεμελίωση της κοινωνίας ως σύνολο.

Οι Σαηεντολόγοι αναγνωρίζουν το γάμο ως μέρος του Δεύτερου Δυναμικού (από τα Οκτώ Δυναμικά της ύπαρξης). Το Δεύτερο Δυναμικό περιλαμβάνει το σεξ, τη δημιουργία και ανατροφή των παιδιών.

Η θρησκεία της Σαηεντολογίας θεωρεί ιερό το θεσμό του γάμου και υπάρχουν αρκετές τελετές που διαφέρουν ως προς την επισημότητα. Κάθε μια από αυτές τις τελετές περιλαμβάνει παραδοσιακούς όρκους πίστης και αφοσίωσης. Διαβάστε μία από τις γαμήλιες τελετές της Σαηεντολογίας.

Οι γάμοι της Σαηεντολογίας τελούνται με ένα πρωτόκολλο παρόμοιο μ’ εκείνο των τελετών άλλων θρησκειών, το οποίο περιλαμβάνει παρανύμφους, τον παραδοσιακό ρόλο του πατέρα της νύφης και του κουμπάρου και την καθιερωμένη παρουσία της οικογένειας και των φίλων. 

Αλλά, πάνω απ’ όλα, οι γάμοι στη Σαηεντολογία είναι ένας χαρμόσυνος γιορτασμός της νέας ένωσης.

Η Σαηεντολογία παρέχει πρακτικά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν κάθε γάμο ή σχέση. Η ίδια η τελετή του γάμου της Σαηεντολογίας δίνει έμφαση στους παράγοντες που μπορούν να εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη σχέση. Οι παράγοντες αυτοί είναι η Στοργή, η Πραγματικότητα και Επικοινωνία – τα συστατικά στοιχεία της Κατανόησης. Αυτή είναι μια θεμελιώδης αρχή της Σαηεντολογίας.

Η έννοια του ARC αντιπροσωπεύεται από ένα τρίγωνο. Οι Σαηεντολόγοι αναφέρονται σε αυτό ως το Τρίγωνο ARC (προφέρεται «Τρίγωνο έι-αρ-σι»). Η πρώτη κορυφή του τριγώνου ονομάζεται στοργή (affinity στα αγγλικά). Η λέξη στοργή χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια της «αγάπης, της αρέσκειας ή οποιασδήποτε άλλης συναισθηματικής στάσης».

Η δεύτερη γωνία ονομάζεται πραγματικότητα (reality στα αγγλικά). Η πραγματικότητα θα μπορούσε να οριστεί ως «αυτό που φαίνεται να είναι». Είναι,ουσιαστικά, συμφωνία. Συμφωνούμε με τους άλλους ως προς το τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι πραγματικό.

Το τρίτο σημείο είναι η επικοινωνία (communication στα αγγλικά). Στην κατανόηση της σύνθεσης των ανθρώπινων σχέσεων, η επικοινωνία είναι πιο σημαντική από την στοργή και την πραγματικότητα.

Αυτές οι τρεις γωνίες του τριγώνου σχετίζονται άμεσα καθώς δεν μπορείτε να μεγαλώσετε ή να μικρύνετε τη μια γωνία χωρίς να επηρεαστούν οι άλλες. Αν δεν υπάρχει ένας υψηλός βαθμός αρέσκειας, καθώς και κάποια βάση συμφωνίας, δεν υπάρχει επικοινωνία. Χωρίς επικοινωνία και κάποια βάση συναισθηματικής ανταπόκρισης, δεν μπορεί να υπάρξει καθόλου πραγματικότητα. Χωρίς κάποια βάση για συμφωνία και επικοινωνία, δεν μπορεί να υπάρξει καθόλου στοργή.

Συνδυασμένα από κοινού, η στοργή, η πραγματικότητα και η επικοινωνία είναι τα συστατικά μέρη της κατανόησης.

Αυτό φαίνεται να είναι πολύ ζωτικής σημασίας σε μια στενή σχέση, όπως είναι ο γάμος. Εάν ένα παντρεμένο ζευγάρι διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο επικοινωνίας και στοργής, βελτιώνει την ύπαρξη του γάμου τους (δηλαδή, την πραγματικότητά του). Αν βγουν εκτός επικοινωνίας και δεν μοιράζονται πλέον κοινές συμφωνίες, τα συναισθήματα του ενός για τον άλλον θα μειωθούν και τελικά δεν θα υπάρξει γάμος.

Θεμελιώδεις αρχές της Σαηεντολογίας, όπως αυτές, παρέχουν στο ζευγάρι πρακτικές πληροφορίες που το βοηθούν σε μια επιτυχημένη σχέση.