ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΑΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΘΗΤΑΝ;

Ο στόχος του λειτουργικού θήταν είναι να υπερκεράσει τα βάσανα της ζωής και να ανακτήσει τη βεβαιότητα και τις ικανότητες της πραγματικής πνευματικής του ύπαρξης. Στο επίπεδο αυτό, γνωρίζει κανείς ότι έχει διαχωριστεί και έχει απομακρυνθεί από τέτοια υλικά πράγματα όπως είναι η υλική μορφή και το υλικό σύμπαν.

Η κατάσταση του ΟT είναι μια κατάσταση πνευματικής επίγνωσης κατά την οποία ένα άτομο είναι σε θέση να ελέγχει τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Κάποιος ο οποίος είναι ΟT ξέρει ότι μπορεί να δημιουργήσει θετικά αποτελέσματα, τα οποία ευνοούν την επιβίωση, σε όλα του τα δυναμικά. Έχει εξοικειωθεί πλήρως με τις δυνατότητές του ως θήταν και μπορεί, ηθελημένα και εν γνώσει του, να βρίσκεται σε θέση αιτίας απέναντι στη ζωή, στη σκέψη, στην ύλη, στην ενέργεια, στο χώρο και στο χρόνο.

Καθώς ένα ον γίνεται όλο και περισσότερο ΟΤ, γίνεται πιο ισχυρό, σταθερό και υπεύθυνο ως πνευματικό ον.