ΕΙΝΑΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ;

Καθόλου. Μπορεί κάποιος να πάει σε μια Εκκλησία της Σαηεντολογίας σε οποιαδήποτε στιγμή ενώ βιβλία της Σαηεντολογίας, ηχογραφημένες διαλέξεις, κινηματογραφικές ταινίες και άλλα έντυπα είναι άμεσα διαθέσιμα στον καθένα. Δεν υπάρχει απαίτηση να αποσυρθεί κάποιος από την κοινωνία, όταν έρχεται στη Σαηεντολογία, αντίθετα, οι Σαηεντολόγοι είναι ευρέως γνωστοί για την ενεργή συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, δεδομένου ότι είναι πρόθυμοι να αναλάβουν την ευθύνη της βελτίωσης των συνθηκών.