ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Η τεχνολογία των Εθελοντών Λειτουργών είναι διαθέσιμη για να τη χρησιμοποιήσει ο καθένας, οπουδήποτε, για να συμβάλει στην αντιμετώπιση δυσκολιών και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τον εαυτό του και για άλλους. Άτομα κάθε υπόβαθρου ή πεποίθησης μπορούν να συμμετέχουν και να ωφεληθούν από την εκπαίδευση των Εθελοντών Λειτουργών, είτε μέσω του διαδικτύου είτε μέσω μιας Τέντας των Εθελοντών Λειτουργών στην κοινότητά τους.


Η Ιστοσελίδα των Εθελοντών Λειτουργών προσφέρει μια προεπισκόπιση των κεφαλαίων του φιλμ «Εργαλεία για τη Ζωή» καθώς και εγγραφή σε καθένα από τα 19 δωρεάν μαθήματα μέσω του διαδικτύου, τα οποία καταπιάνονται με συνηθισμένα προβλήματα.

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Το φιλμ Το Εγχειρίδιο της Σαηεντολογίας: Εργαλεία για τη Ζωή ζωντανεύει καθένα από τα κεφάλαια του Εγχειριδίου της Σαηεντολογίας, του κειμένου εκπαίδευσης των Εθελοντών Λειτουργών το οποίο έχει συνταχθεί από τα έργα του Λ. Ρον Χάμπαρντ.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Οι Τέντες των Εθελοντών Λειτουργών είναι ανοιχτές σε όλους για οποιαδήποτε ερώτηση ή κατάσταση στη ζωή.

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ 

20
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΒΟΗΘΗΘΗΚΑΝ
Οι Περιοδείες Καλής Θέλησης των Εθελοντών Λειτουργών φτάνουν σε απομακρυσμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων οι Έρημοι της Αυστραλίας, η Λεκάνη του Αμαζονίου και τα μακρινά χωριά της Αφρικής.