Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Για να ανταποκριθεί στη ζήτηση για τα εκπαιδευτικά υλικά του Δρόμου προς την Ευτυχία, το Ίδρυμα του Δρόμου προς την Ευτυχία παρέχει υλικά για διαφορετικά άτομα, εκπαιδευτικούς και ομάδες εργασίας ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να υιοθετήσουν εποικοδομητική στάση και δεξιότητες.


Το Ίδρυμα Ο Δρόμος προς την Ευτυχία παρουσιάζει όλα τα στοιχεία του Διαδικτυακού Κέντρου Εκπαίδευσης Δυναμικού, συμπεριλαμβάνοντας το βιβλιαράκι, τον Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό, τις ανακοινώσεις κοινής ωφέλειας και αποσπάσματα από το βιβλίο σε φιλμ, τα οποία είναι διαθέσιμα για προβολή, λήψη και παραγγελία.
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Κάθε μία από τις 21 αρχές του Δρόμου προς την Ευτυχία παίρνει ζωή μέσα από τα μηνύματα κοινής ωφέλειας τα οποία προορίζονται για χρήση μέσα σε τάξεις καθώς επίσης και τηλεοπτικές εκπομπές.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΣΠΟΤΑΚΙΑ 

Το βιβλιαράκι «Ο Δρόμος προς την Ευτυχία» είναι διαθέσιμο σε 112 γλώσσες. Εξατομικευμένες εκδόσεις με προσαρμοσμένα εξώφυλλα μπορούν να παραγγελθούν προς διανομή.
ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ 

«Ο Δρόμος προς την Ευτυχία» βιβλίο σε φιλμ, είναι μια χωρίς περικοπές παρουσίαση του έντυπου βιβλίου, το οποίο είναι διαμορφωμένο για όλες τις μορφές ηλεκτρονικών μέσων ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ 

Ο Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, το εγχειρίδιο για την αποτελεσματική διδασκαλία αξιών κοινής λογικής, αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου πακέτου (πάνω) που περιέχει όλα τα υλικά που απαιτούνται για την εφαρμογή του προγράμματος σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό περιβάλλον.
ΖΗΤΗΣΤΕ 

Οι αφίσες του Δρόμου προς την Ευτυχία είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε σχολεία, κοινοτικά κέντρα, εκκλησίες και οπουδήποτε προσφέρεται το πρόγραμμα.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ 

8
ΧΙΛΙΑΔΕΣ
εκπαιδευτικά
ΠΑΚΕΤΑ
ΕΧΟΥΝ
ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ
ΔΩΡΕΑΝ