ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟ S ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΤΡΙΓΩΝΟ;

Το «S» σημαίνει απλώς Σαηεντολογία. 

Το κάτω τρίγωνο λέγεται «Τρίγωνο του ARC» (προφέρεται έι-αρ-σι). Το γράμμα A αντιπροσωπεύει την αγγλική λέξη για τη στοργή (Αffinity), το R την αγγλική λέξη για την πραγματικότητα (Reality) και το C την αγγλική λέξη για την επικοινωνία (Communication). Η πρώτη γωνία του τριγώνου είναι η στοργή, η οποία είναι ο βαθμός της συμπάθειας ή η αγάπη για κάποιον ή για κάτι. Η πραγματικότητα είναι η δεύτερη γωνία και είναι, ουσιαστικά, συμφωνία. Η τρίτη γωνία του τριγώνου είναι η επικοινωνία, που ορίζεται ως η ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Και τα τρία αυτά είναι αλληλένδετα. Αν δεν υπάρχει ένας υψηλός βαθμός αρεσκείας, καθώς και κάποια βάση συμφωνίας, δεν υπάρχει επικοινωνία. Χωρίς επικοινωνία και κάποια βάση στοργής ή συναισθηματικής ανταπόκρισης, δεν μπορεί να υπάρξει καθόλου πραγματικότητα. Χωρίς κάποια βάση για συμφωνία και επικοινωνία, δεν μπορεί να υπάρξει καθόλου στοργή. Και όταν μία γωνία του τριγώνου είναι βελτιωμένη και οι άλλες δύο γωνίες είναι επίσης βελτιωμένες. Αυτοί οι τρεις αλληλεξαρτώμενοι παράγοντες όταν συνδυαστούν καταλήγουν στην Κατανόηση και εκφράζονται ως ένα τρίγωνο. Το ARC αποτελεί θεμελιώδη αρχή της θρησκείας της Σαηεντολογίας.

Το επάνω τρίγωνο είναι το τρίγωνο K-R-C (προφέρεται κέι-αρ-σι), K για τη Γνώση (Knowledge), R για Υπευθυνότητα (Responsibility) και C για τον έλεγχο (Control). Όπως οι κορυφές του Τριγώνου Α-R-C, αυτά τα τρία στοιχεία είναι αλληλένδετα. Όταν η μία γωνία του τριγώνου KRC μεγαλώνει, μεγαλώνουν επίσης και οι άλλες δύο.