ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ;

Είναι ένας οκτάκτινος σταυρός που αντιπροσωπεύει τα οκτώ τμήματα ή δυναμικά της ζωής μέσω των οποίων κάθε άτομο αγωνίζεται να επιβιώσει. Αυτά τα μέρη είναι: η ώθηση προς την ύπαρξη ως εαυτός, ως άτομο, η ώθηση προς επιβίωση μέσα από τη δημιουργικότητα, συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής μονάδας και της ανατροφής των παιδιών, η ώθηση για επιβίωση μέσα από μια ομάδα ατόμων ή ως ομάδα, η ώθηση προς επιβίωση μέσω όλης της ανθρωπότητας και ως ανθρωπότητα, η ώθηση για επιβίωση ως μορφές ζωής και με τη βοήθεια των μορφών ζωής, όπως τα ζώα, τα πουλιά, τα έντομα, τα ψάρια και η βλάστηση, η ώθηση για επιβίωση του φυσικού σύμπαντος, από το ίδιο το φυσικό σύμπαν και με τη βοήθεια του φυσικού σύμπαντος και κάθε ενός από τα συστατικά του, η ώθηση για επιβίωση ως όντα πνευματικά ή αλλιώς η ώθηση της ίδιας της ζωής να επιβιώσει, η ώθηση προς την ύπαρξη ως το άπειρο ή αλλιώς το Υπέρτατο Ον. Η ικανότητα να ζήσει κάποιος σε αρμονία σε σχέση με κάθε μία από αυτές τις σφαίρες της ύπαρξης συμβολίζεται με το σταυρό της Σαηεντολογίας.

Αναφέρουμε εδώ ότι ο σταυρός ως σύμβολο προϋπήρχε του Χριστιανισμού.