ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΡΙΣΕΙ ΕΝΑΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΑΡ;

Το εκτιμώμενο ποσό της δωρεάς ποικίλλει ανάλογα με το ποια πορεία θα λάβει κάποιος.

Ένας τρόπος είναι να κάνει δωρεά για το ώντιτινγκ και να συμμετάσχει σε όλες τις υπηρεσίες ώντιτινγκ μέχρι το Κλήαρ. Η προτιμώμενη οδός, ωστόσο, είναι να εκπαιδευτεί ως ώντιτορ και να κάνει συνεργατικό ώντιτινγκ με έναν άλλο Σαηεντολόγο. Το συνεργατικό ώντιτινγκ απαιτεί πολύ λιγότερες δωρεές και κάποιος κερδίζει τεράστια ικανοποίηση με το να βοηθήσει κάποιον άλλο να επιτύχει την κατάσταση του Κλήαρ. Δεδομένου ότι η παροχή ώντιτινγκ κοστίζει πολύ περισσότερο στην Εκκλησία (απαιτώντας αρκετό προσωπικό για κάθε ενορίτη) οι δωρεές είναι φυσικά υψηλότερες. Η εκπαίδευση, απ' την άλλη είναι πολύ πιο οικονομική, κάτι το οποίο λειτουργεί ως κίνητρο για τα άτομα ώστε να εκπαιδεύονται και στη συνέχεια να κάνουν συνεργατικό ώντιτινγκ, χωρίς κόστος, μέχρι την κατάσταση του Κλήαρ.

Δεν έχει σημασία το μονοπάτι που επιλέγει κάποιος, ωστόσο, όλοι όσοι επιτυγχάνουν την κατάσταση του Κλήαρ εκφράζουν το πόσο ανεκτίμητη είναι η μεγαλύτερη πνευματική ελευθερία.