ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ IRS (ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ;

Η μάχη με την Υπηρεσία Εισοδήματος επιλύθηκε οριστικά και προς όφελος της Εκκλησίας την 1η Οκτωβρίου 1993.Την ημέρα εκείνη το IRS απέστειλε επιστολές αναγνωρίζοντας την Εκκλησία της Σαηεντολογίας Διεθνώς και τις συναφείς Εκκλησίες και οργανισμούς –150 συνολικά– ως απαλλαγμένη από τη φορολογία σύμφωνα με τη δικαιοδοσία του τμήματος 501 του Κώδικα Εσωτερικού Εισοδήματος.

Η αναγνώριση αυτή σηματοδότησε το τέλος μιας σύγκρουσης σαράντα χρόνων μεταξύ της Εκκλησίας και του IRS. Ήρθε μετά από μια διετή εξέταση άνευ προηγουμένου σε έκταση και βάθος, που περιλάμβανε όλες τις δραστηριότητες της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας παγκοσμίως. Η εκστρατεία κορυφώθηκε με την έκδοση από τον IRS των επιστολών που αναγνωρίζουν το αφορολόγητο θρησκευτικό και κοινωφελές στάτους της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας Διεθνώς, τη μητρική εκκλησία της θρησκείας της Σαηεντολογίας και 150 συνδεδεμένες Εκκλησίες, μίσιον και οργανισμούς κοινωνικής βελτίωσης.

Οι αποφάσεις του IRS εξασφάλισαν ότι:

1. Οι Εκκλησίες της Σαηεντολογίας και τα σχετικά φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύματά τους λειτουργούν αποκλειστικά για αναγνωρισμένους θρησκευτικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.

2. Οι Εκκλησίες της Σαηεντολογίας και τα σχετιζόμενα φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύματά τους λειτουργούν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και όχι για ιδιωτικά συμφέροντα.

3. Κανένα μέρος των καθαρών κερδών από αυτές τις Εκκλησίες της Σαηεντολογίας και των σχετιζόμενων φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν δαπανάται προς όφελος οποιουδήποτε μεμονωμένου ατόμου ή μη φιλανθρωπικής οντότητας.

4. Κανένα μέρος των δραστηριοτήτων των Εκκλησιών της Σαηεντολογίας δεν αφορά τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκστρατεία για δημόσια αξιώματα.

5. Οι σκοποί αυτών των οργανώσεων δεν παραβιάζουν τη θεμελιώδη δημόσια τάξη.

Ο IRS, επίσης, αποφάσισε ότι οι Εκκλησίες της Σαηεντολογίας μπορούν να θεωρηθούν ως εκκλησίες σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία είναι: η ύπαρξη ενός καθιερωμένου θρησκευτικού δόγματος, θρησκευτικών γραφών και θρησκευτικής ιστορίας, η πιστοποίηση και ο διορισμός λειτουργών, και μια θρησκευτική κοινότητα πιστών.

Οι αιτήσεις, τα υποστηρικτικά υλικά και οι ερωτήσεις του IRS και η αλληλογραφία για την απόφαση απαλλαγής του 1993 είναι διαθέσιμα για δημόσια επιθεώρηση από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις απαλλαγής, την 1 Οκτωβρίου 1993.Τα έγγραφα αυτά καταλαμβάνουν μια στοίβα μεγαλύτερη από τέσσερα μέτρα και στην πραγματικότητα, αποτελούν το μεγαλύτερο διαχειριστικό φάκελο αίτησης φορολογικής απαλλαγής που υπήρξε ποτέ.