ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ,
ΕΠΙΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΙ ΩΣ ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ;

Η Ανάλυση Ικανοτήτων της Οξφόρδης (OCA) είναι ένα τεστ που χρησιμοποιείται στις Εκκλησίες της Σαηεντολογίας από το 1950 για τη μέτρηση των αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται για τους εαυτούς τους. Ο καθένας μπορεί να συμπληρώσει ένα OCA και να το στείλει μέσω ταχυδρομείου ή να το κάνει στο Κέντρο Τεστ της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας.

Το OCA είναι επίσης ένα μέτρο για το πώς οι άνθρωποι αισθάνονται για τον εαυτό τους πριν, κατά και μετά το ώντιτινγκ. Αποτελείται από 200 ερωτήσεις που είναι σχεδιασμένες να μετρούν 10 χαρακτηριστικά κοινά σε όλα τα όντα. Τα χαρακτηριστικά αυτά αυξάνονται σημαντικά κατά το ώντιτινγκ και αντικατοπτρίζουν τα κέρδη του ατόμου.

Επειδή το τεστ μετράει το πώς οι άνθρωποι αισθάνονται για τον εαυτό τους, οι απαντήσεις του ατόμου αλλάζουν καθώς έχουν συνειδητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του ώντιτινγκ. Οι αλλαγές αυτές, λοιπόν, είναι ένα χρήσιμο μέτρο των πνευματικών κερδών που αποκομίζει ένα άτομο. Τα τεστ OCA χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της προόδου ενός ατόμου στη Σαηεντολογία.