ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΡΚΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ;

Κάθε υπηρεσία διαρκεί ακριβώς όσο χρόνο χρειάζεται ένα άτομο για να ολοκληρώσει το φύλλο προόδου με το δικό του ρυθμό. Η διάρκεια της κάθε υπηρεσίας εξαρτάται επίσης από τις ώρες που αφιερώνει κάποιος στη μελέτη κάθε εβδομάδα. Κατά μέσο όρο, τα μαθήματα της Σαηεντολογίας διαρκούν από μερικές ημέρες (για τις εισαγωγικές υπηρεσίες) μέχρι αρκετούς μήνες (για την πιο προχωρημένη εκπαίδευση).

Η Ειδική Σειρά Μαθημάτων Ενημέρωσης του Σαιντ Χιλ, που είναι μια χρονολογική μελέτη όλων των υλικών της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας διαρκεί περίπου ένα χρόνο, με σαράντα ώρες μελέτης εβδομαδιαίως. Το μάθημα αυτό εφοδιάζει το Σαηεντολόγο με όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τη φιλοσοφική και τεχνολογική ανάπτυξη του αντικειμένου και είναι το πλέον εκτεταμένο μάθημα εκπαίδευσης στη Σαηεντολογία.