ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΩΝΤΙΤΙΝΓΚ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το ακόλουθο βίντεο αποτελεί μια εισαγωγή στην κύρια πρακτική της Σαηεντολογίας, το ώντιτινγκ.

Οι διαδικασίες του ώντιτινγκ, που ανακαλύφθηκαν, αναπτύχθηκαν και κωδικοποιήθηκαν από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ, αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο σύνολο τεχνολογίας.

Το ώντιτινγκ εφαρμόζεται από κληρικούς ή από κληρικούς υπό εκπαίδευση και είναι μια διαδικασία κατά την οποία τίθενται συγκεκριμένες ερωτήσεις με σκοπό να βρεθούν και να εξομαλυνθούν περιοχές πνευματικής καταπόνησης.

Κάθε μέρα, στις Εκκλησίες της Σαηεντολογίας σε όλο τον κόσμο, οι Σαηεντολόγοι ειδικεύονται στο ώντιτινγκ και το χρησιμοποιούν για να επιτύχουν πνευματική διαφώτιση και ελευθερία.