Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ανάμεσα στον τεράστιο όγκο των δεδομένων που διαθέτει η θρησκευτική φιλοσοφία της Σαηεντολογίας, υπάρχουν πολλές αρχές που, αν τις μάθει κανείς, προσφέρουν μια νέα και ευρύτερη άποψη της ζωής. Για παράδειγμα, αν κάποιος γνωρίζει την Τονική Κλίμακα, μπορεί να μάθει να αντιμετωπίζει καλύτερα ένα ιδιότροπο παιδί, να κατευνάζει έναν αναστατωμένο φίλο του ή να περνάει σ’ έναν αυστηρό εργοδότη μια δική του άποψη. Αυτές οι αρχές συνιστούν ένα τεράστιο σύνολο παρατηρήσεων στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών. Υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο γνώσης για μάθηση. Δεν υπάρχει τίποτα δογματικό στη Σαηεντολογία. Η αξία της έγκειται καθαρά στο πεδίο της γνώσης.

Το εκπληκτικό επίτευγμα της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένων μεθόδων ακριβείας για την αύξηση της πνευματικής επίγνωσης και των ικανοτήτων του ανθρώπου. Κάποιες άλλες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση είχαν μόνο σποραδικά ή προσωρινά αποτελέσματα – εάν υπήρχαν και αυτά. Με τη χρήση της Σαηεντολογίας, οι βελτιώσεις στο επίπεδο επιβίωσης μπορούν να επιτευχθούν όταν οι μέθοδοι εφαρμόζονται επακριβώς.

Η σπουδαιότητα της πρακτικής εφαρμογής στη Σαηεντολογία πηγάζει από το γεγονός ότι ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ανέπτυξε, ως μέρος της φιλοσοφίας του, μια τεχνολογία που βοηθάει τον άνθρωπο να χρησιμοποιήσει τις ανακαλύψεις του και να βελτιώσει τον εαυτό του και τους άλλους. Τεχνολογία σημαίνει οι μέθοδοι εφαρμογής των αρχών κάποιου πράγματος, σε αντιδιαστολή με την απλή γνώση του ίδιου του πράγματος.

Σε αυτή την ιστοσελίδα, ο όρος τεχνολογία χρησιμοποιείται σε σχέση με την εφαρμογή των αρχών της Σαηεντολογίας. Στις μέρες μας, υπάρχουν πολλές τεχνολογίες, τεχνολογίες για να χτίζουμε γέφυρες και για να εκτοξεύουμε πυραύλους στο διάστημα. Με το έργο, όμως, του Λ. Ρον Χάμπαρντ, έχουμε για πρώτη φορά μια αποδεδειγμένα αποτελεσματική τεχνολογία για να βελτιώσουμε τις λειτουργίες της διάνοιας και να αποκαταστήσουμε τις δυνατότητες του πνεύματος. Αυτό είναι το ώντιτινγκ.