ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αυτοί που εκπαιδεύονται για να πραγματοποιούν τελετές της Σαηεντολογίας και να παραδίδουν υπηρεσίες πνευματικής συμβούλευσης αναφέρονται ως λειτουργοί. Από όλους τους ώντιτορ της Σαηεντολογίας απαιτείται να πιστοποιηθούν επισήμως ως θρησκευτικοί λειτουργοί, αλλά δεν χρειάζεται κάποιος να έχει αυτό το πιστοποιητικό για να χειροτονηθεί επίσημα στην Εκκλησία της Σαηεντολογίας.

Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

Για να γίνει κάποιος πιστοποιημένος λειτουργός της Σαηεντολογίας, πρέπει να ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που απευθύνεται όχι μόνο στη θρησκεία της Σαηεντολογίας, αλλά περιλαμβάνει μια κατανόηση όλων των μεγάλων θρησκειών του κόσμου. Ο εκπαιδευόμενος λειτουργός θα πρέπει να μάθει να πραγματοποιεί όλες τις λειτουργίες της Σαηεντολογίας καθώς και άλλες εκκλησιαστικές υπηρεσίες και μετά μπορεί να χειροτονηθεί επίσημα στην Εκκλησία της Σαηεντολογίας.

Ο Εφημέριος

Σε μια Εκκλησία της Σαηεντολογίας, το αξίωμα του Εφημέριου είναι αναγνωρισμένο. Είναι το άτομο που διεξάγει τις Κυριακάτικες Υπηρεσίες και προεδρεύει στις επίσημες τελετές. Ο Εφημέριος όμως φροντίζει τους Σαηεντολόγους και σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο. Είναι πράγματι ευρέως γνωστό μέσα στην κοινότητα της Σαηεντολογίας ότι αν υπάρχει κάποια προσωπική δυσκολία που απειλεί τη ζωή κάποιου ή την οικογένειά του ή την πνευματική του πρόοδο, ο Εφημέριος είναι πάντα διαθέσιμος για συμβούλευση και καθοδήγηση.