ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΩΝΤΙΤΙΝΓΚ;

Παρ’ όλο που οι καθαρά φιλοσοφικές πτυχές του έργου του Λ. Ρον Χάμπαρντ αρκούν από μόνες τους για να εξυψώσουν αυτό τον πολιτισμό, μόνο το ώντιτινγκ προσφέρει μια καθορισμένη πορεία, μέσω της οποίας κάποιο άτομο μπορεί να φτάσει σε υψηλότερες καταστάσεις πνευματικής επίγνωσης.

Ο σκοπός του ώντιτινγκ είναι να αποκαταστήσει την οντότητα και τις ικανότητες ενός ατόμου. Αυτό επιτυγχάνεται (1) βοηθώντας το άτομο να απαλλαγεί από οποιεσδήποτε πνευματικές δυσκολίες και (2) βελτιώνοντας τις ικανότητές του. Προφανώς, και τα δύο είναι απαραίτητα προκειμένου ένα άτομο να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό του.

Το ώντιτινγκ διαγράφει εκείνα τα πράγματα που έχουν προστεθεί στην αντιδραστική διάνοια μέσα από τις οδυνηρές εμπειρίες της ζωής και βελτιώνει την ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίσει και να χειριστεί τους διάφορους παράγοντες στη ζωή του.

Με το ώντιτινγκ, μπορεί κανείς να κοιτάξει τη δική του ύπαρξη και να βελτιώσει την ικανότητά του να αντιμετωπίζει αυτό που είναι και το πού βρίσκεται. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στην τεχνολογία του ώντιτινγκ –που είναι μια θρησκευτική τεχνική– και σε άλλες μεθόδους. Στο ώντιτινγκ δε χρησιμοποιείται ύπνωση, ναρκωτικά ή τεχνικές που προκαλούν έκσταση. Το άτομο που λαμβάνει ώντιτινγκ έχει πλήρη επίγνωση όσων συμβαίνουν. Το ώντιτινγκ είναι ακριβές, πλήρως κωδικοποιημένο και έχει πολύ ακριβείς διαδικασίες.