ΚΑΤΑΠΙΑΝΕΤΑΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Η ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΝΟΥ;

Όχι. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουμε είναι ακριβώς το αντίθετο. Η Σαηεντολογία απελευθερώνει τους ανθρώπους και τους δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούν από μόνοι τους.

Εκατομμύρια μέλη της Εκκλησίας από όλα τα κοινωνικά στρώματα, έχουν πιστοποιήσει τα θετικά οφέλη της Σαηεντολογίας. Στις προσωπικές ιστορίες επιτυχίας ένα κοινό μοτίβο είναι ότι οι Σαηεντολόγοι αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο της ζωής τους, περισσότερο από ποτέ.

Ουσιαστικά, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ήταν ένας από τους πρώτους που ανακάλυψε και ξεσκέπασε τον πραγματικό έλεγχο του νου και τον πειραματισμό με την πλύση εγκεφάλου, όπως αυτή διεξήχθη από το στρατό των ΗΠΑ και τις μυστικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του Β’Παγκόσμιου Πολέμου και μετά. Επιπλέον, ανακάλυψε επίσης ότι η τεχνολογία που είχε αναπτύξει, η Διανοητική, μπορούσε να ανατρέψει τα αποτελέσματα μιας ύπουλης μορφής υπνωτισμού, που ονομάζεται «πόνος-ναρκωτικά-ύπνωση».

Χρόνια αφού ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έγραψε γι’ αυτά τα χρηματοδοτούμενα από την κυβέρνηση ψυχιατρικά πειράματα ελέγχου του μυαλού, δόθηκαν έγγραφα στη δημοσιότητα προστατευμένα από το Νόμο για Ελευθερία στην Ενημέρωση, με λεπτομερή στοιχεία για το βαθμό στον οποίο αυτές οι τεχνικές είχαν χρησιμοποιηθεί. Με την πάροδο των χρόνων η Εκκλησία της Σαηεντολογίας έχει εκθέσει πολλές περιπτώσεις πλύσης εγκεφάλου ή πρακτικές ελέγχου του μυαλού, όπως αυτές που ενέχονται στο λεγόμενο «αποπρογραμματισμό». Τέτοιες πρακτικές είναι απόλυτα αντίθετες στη Σαηεντολογία, η οποία αποσκοπεί να ελευθερώσει τον Άνθρωπο και να αποκαταστήσει την ικανότητά του να ελέγξει τη ζωή του.