ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΩΝ ΖΟΥΝ ΟΙ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΟΙ;

Υπάρχουν τέσσερις κώδικες τους οποίους εφαρμόζουν οι Σαηεντολόγοι στη ζωή τους. Ένας απ’ αυτούς είναι ο Κώδικας του Ώντιτορ, ο οποίος θέτει τους βασικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθεί ένας ώντιτορ για να εξασφαλίσει άριστα αποτελέσματα στο ώντιτινγκ. Ένας άλλος είναι ο Κώδικας του Σαηεντολόγου, που περιέχει τις βασικές κατευθύνσεις που συμφωνούν να ακολουθήσουν οι Σαηεντολόγοι ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους της Σαηεντολογίας. Υπάρχει ένας άλλος ηθικός κώδικας, ο λεγόμενος Κώδικας Τιμής, τον οποίο ακολουθούν οι Σαηεντολόγοι στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έγραψε επίσης έναν κώδικα ηθών που ονομάζεται Ο Δρόμος για την Ευτυχία, ο οποίος χρησιμεύει ως ένας οδηγός κοινής λογικής για καλύτερη ζωή. Αυτός ο κώδικας ηθών χρησιμοποιείται τόσο από Σαηεντολόγους όσο και από μη Σαηεντολόγους, ενώ δεκάδες εκατομμύρια αντίτυπά του έχουν διανεμηθεί παντού σε κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο.