Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ.

Παρ’ όλο που η ελπίδα για την πνευματική ελευθερία είναι πανάρχαια, αυτό που κάνει η Σαηεντολογία είναι καινούργιο. Ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη είναι διαφορετικός. Οι μέθοδοι με τις οποίες μπορεί να εμφανίσει στον άνθρωπο μια καινούργια κατάσταση ύπαρξης είναι εξίσου καινούργιες.

Eπειδή η Σαηεντολογία αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως πνευματικό ον, διαφοροποιείται τελείως από κάποιες άλλες φιλοσοφίες, που βλέπουν τον άνθρωπο ως προϊόν του περιβάλλοντος ή των γονιδίων του – καθηλωμένο στους περιορισμούς μέσα στους οποίους γεννήθηκε.

Με άλλα λόγια, η Σαηεντολογία είναι η μελέτη και ο χειρισμός του πνεύματος σε σχέση με το ίδιο το πνεύμα, το σύμπαν και άλλες μορφές ζωής. Η Σαηεντολογία βασίζεται στην παράδοση πενήντα χιλιάδων χρόνων του σκεπτόμενου ανθρώπου και στηρίζεται στις θεμελιώδεις αλήθειες της ζωής.

Από αυτές τις αρχές προήλθαν ακριβείς μέθοδοι, με τις οποίες κάποιος μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του και, αντίθετα με άλλες προσπάθειες βελτίωσης, οι οποίες πρόσφεραν μόνο κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους θα έπρεπε να ζουν οι άνθρωποι, η Σαηεντολογία προσφέρει πραγματικά εργαλεία για να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή ζωή. Έτσι, δεν βασίζεται σε ένα σύστημα αντιλήψεων ή πίστης.

Η έμφαση δίνεται ξεκάθαρα σε μια ακριβή εφαρμογή των αρχών της, με σκοπό τη βελτίωση της ζωής μας και του κόσμου στον οποίο ζούμε.