Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Χάρη στις επιστημονικές και τις τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων εκατό χρόνων, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σήμερα πιο πλούσιοι σε υλικά αγαθά απ’ όσο οι πρόγονοί τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δική τους εκτίμηση, η βελτίωση στην ποιότητα της ζωής τους δεν είναι συνυφασμένη με τα υλικά αγαθά που έχουν αποκτήσει.

Στην πραγματικότητα, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι οι άνθρωποι ήταν κάποτε πιο ευτυχισμένοι και πιο ολοκληρωμένοι. Για μερικούς τα πλούτη προκαλούν ανησυχία, ένα βασανιστικό φόβο ότι, ακόμα και αν κανείς δεν καταφέρει να τους πάρει αυτά που απέκτησαν με τόσες δυσκολίες, τότε ο θάνατος θα έρθει πρόωρα για να δώσει ένα τέλος. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσουν το θάνατο από μια ολόκληρη ζωή μέσα στη σκλαβιά, ενώ οι περισσότεροι, με λιγότερο δραματικό τρόπο, βουλιάζουν στη βουβή απελπισία της ζωής τους.

Βρισκόμαστε στο κατώφλι του εικοστού πρώτου αιώνα, και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν συνειδητοποιήσει τους παράγοντες που καθορίζουν την ύπαρξή τους. Και όμως, με απλά λόγια, αν είχαν μεγαλύτερη επίγνωση του εαυτού τους και των συνανθρώπων τους, θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους και να ζήσουν πιο ευτυχισμένοι.

Αυτός είναι, λοιπόν, ο σκοπός της Σαηεντολογίας: να βοηθήσει τον Άνθρωπο να βελτιώσει την τύχη του μέσα από την κατανόηση.