ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

Η ζωή τείνει να επιβάλει στον άνθρωπο κάποιες αξίες. Οι πιέσεις της ζωής τείνουν να τον καθηλώσουν σε μια κατάσταση, όπου η επίγνωση για τον εαυτό του και το περιβάλλον του είναι σημαντικά μειωμένη.

Ως φυσικό επακόλουθο αυτής της μειωμένης πνευματικής επίγνωσης, προκύπτουν προβλήματα, δυσκολίες στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, αρρώστια και δυστυχία.

Σκοπός της Σαηεντολογίας είναι να αντιστρέψει τη φορά αυτής της φθίνουσας επίγνωσης και, μ’ αυτό τον τρόπο, να αφυπνίσει τον άνθρωπο. Όσο περισσότερο αφυπνίζεται ο άνθρωπος οι ικανότητές του μεγαλώνουν και είναι σε θέση να κατανοήσει περισσότερα πράγματα και, ως συνέπεια, γίνεται πιο ικανός να χειρίζεται τη ζωή του.

Η Σαηεντολογία, λοιπόν, προτείνει λύσεις στα προβλήματα της ζωής. Ο τελικός σκοπός της είναι η αυξημένη επίγνωση και η πνευματική απελευθέρωση του ανθρώπου, καθώς και η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας, της δύναμης και της ικανότητάς του. Η Σαηεντολογία μπορεί και εκπληρώνει αυτούς τους σκοπούς καθημερινά, σ’ όλο τον κόσμο.