ΟΙ ΚΛΗΑΡ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΙ;

Όχι, δεν είναι τέλειοι.

Αποκαλούνται Κλήαρ (καθαροί), επειδή η βασική προσωπικότητά τους (το ίδιο το άτομο), η αυτοβουλία τους, η εκπαίδευση και η εμπειρία τους έχουν καθαριστεί από την παρέκκλιση. Το βασικό άτομο δεν είναι ένα κρυμμένο και άγνωστο άτομο, ούτε πρόκειται για ένα διαφορετικό άτομο, αλλά είναι το σύνολο των καλύτερων και ικανότερων πτυχών του ατόμου σε πλήρη ανάπτυξη.

Έτσι, όλες οι ικανότητες του ατόμου μπορούν να επιστρατευτούν για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που συναντά και όλα τα δεδομένα στις αναλυτικές τράπεζες μνήμης του είναι διαθέσιμα για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.