ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΛΗΑΡ;

Απλούστατα, κάνοντας το πρώτο βήμα του στη Σαηεντολογία ή κάνοντας το επόμενο βήμα που υποδεικνύει ο Χάρτης Κατάταξης, Βαθμίδωσης και Επίγνωσης και κατόπιν συνεχίζοντας στα επίπεδα όπως υποδεικνύονται στο χάρτη.