ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΩ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΚΛΗΑΡ;

Αυτό ποικίλλει από άτομο σε άτομο, αλλά κάποιος μπορεί να προχωρήσει από τη βάση του Χάρτη Βαθμίδων μέχρι το Κλήαρ, μέσα σε μερικούς μόνο μήνες. Η ταχύτητα της προόδου εξαρτάται από το πόσο χρόνο αφιερώνει κάθε βδομάδα στο ώντιτινγκ και στην εκπαίδευση. Στατιστικά, εκείνοι που συμμετέχουν σε υπηρεσίες εντατικού ώντιτινγκ και εκπαίδευσης και δεν σταματούν καθ’ οδόν είναι εκείνοι που προοδεύουν ταχύτερα.