ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΚΛΗΑΡ;

Ένας Κλήαρ είναι ικανός να αντιμετωπίσει τη ζωή από θέση αιτίας αντί να φέρεται αντιδραστικά. Ο Κλήαρ είναι ένα μη παρεκκλίνον άτομο. Ένας Κλήαρ σκέφτεται λογικά, υπό την έννοια ότι διαμορφώνει τις καλύτερες δυνατές λύσεις ανάλογα με τα δεδομένα που διαθέτει και σύμφωνα με τη δική του οπτική γωνία. Ένας Κλήαρ επιμένει μέχρι να φέρει κάτι σε πέρας και επιτυγχάνει περισσότερα απ’ όσα μπορούσε να επιτύχει πριν γίνει Κλήαρ. 

Όποιο κι αν είναι το επίπεδο της ικανότητάς σας πριν γίνετε Κλήαρ, θα αυξηθεί κατά πολύ από τη στιγμή που θα γίνετε.