ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΙΣΙΟΝ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ;

Οι μίσιον της Σαηεντολογίας προσεγγίζουν τις κοινότητές τους, για να φέρουν νέους ανθρώπους σε επαφή με τη Σαηεντολογία και να ενθαρρύνουν την πνευματική τους πρόοδο μέσω των υψηλότερων επιπέδων της θρησκείας. Οι μίσιον παραδίδουν τις βασικές θρησκευτικές υπηρεσίες της Σαηεντολογίας, όπως τα χαμηλότερα επίπεδα του ώντιτινγκ και η εισαγωγική εκπαίδευση. 

Οι μίσιον συχνά ιδρύονται σε μέρη του κόσμου που είναι νέα στην Σαηεντολογία, όπου πραγματοποιούν αποστολές και δραστηριότητες διάδοσης σε ευρεία κλίμακα. Μίσιον της Σαηεντολογίας βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Ρωσία μέχρι την Ινδία, τον Καναδά μέχρι τη Χιλή και από την Γκάνα μέχρι τη Μαλαισία.