ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (FSM);

Τα εξωτερικά μέλη του προσωπικού είναι μεμονωμένοι Σαηεντολόγοι που διαδίδουν τη Σαηεντολογία και βοηθούν στη συγκέντρωση πόρων για την Εκκλησία με την παροχή βασικών βιβλίων της Σαηεντολογίας σε ενδιαφερόμενους φίλους, συγγενείς και γνωστούς, καθώς και στην εισαγωγή άλλων ενδιαφερόμενων ατόμων στην Εκκλησία. Τα εξωτερικά μέλη του προσωπικού διορίζονται από την πλησιέστερη Εκκλησία της Σαηεντολογίας. Επειδή έχουν αποκομίσει τεράστια πνευματικά κέρδη από τη Διανοητική και τη Σαηεντολογία, τα εξωτερικά μέλη του προσωπικού φυσικά θέλουν να μοιραστούν την τεχνολογία με άλλους.