ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ;

Στη Σαηεντολογία, ορισμένα ανώτερα επίπεδα πνευματικής συμβούλευσης απαιτούν την πλήρη συμμετοχή του μέλους για μια περίοδο αρκετών εβδομάδων, έτσι ώστε να μπορέσει να αποκομίσει τα μέγιστα πνευματικά οφέλη από μια συγκεκριμένη θρησκευτική υπηρεσία. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία διαθέτει θρησκευτικά ησυχαστήρια μακριά από τους περισπασμούς της καθημερινότητας. Αυτά παρέχουν το ιδανικό περιβάλλον για προχωρημένη θρησκευτική μελέτη και πνευματική συμβούλευση. Αν και η απουσία περισπασμών είναι σημαντική καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας, είναι ζωτικής σημασίας στα πιο προχωρημένα επίπεδα.