ΠΟΣΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ;

Ο αριθμός των μελών του προσωπικού ποικίλλει από Εκκλησία σε Εκκλησία. Οι μικρές εκκλησίες μπορεί να έχουν είκοσι μέλη προσωπικό και οι μεγάλες πάνω από πεντακόσια.