ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ;

Στο πρώτο επίπεδο της εκκλησιαστικής ιεραρχίας της Σαηεντολογίας βρίσκονται οι επιμέρους λειτουργοί της Σαηεντολογίας που δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό της Εκκλησίας ή της μίσιον. Αυτοί οι λειτουργοί πεδίου οργανώνουν ομάδες προκειμένου να παρέχουν εισαγωγικές θρησκευτικές υπηρεσίες στις οικογένειές τους, τους φίλους και τα μέλη των κοινοτήτων τους. Παρέχουν θρησκευτικές υπηρεσίες και φροντίζουν για τις πνευματικές ανάγκες των ατόμων. Επίσης, ασχολούνται με τις μυριάδες δραστηριοτήτων που παραδοσιακά συνδέονται με μια κοινότητα, όπως η παροχή συμβουλευτικής γάμου και η παροχή βοήθειας για να ξεπεραστεί η κατάχρηση ναρκωτικών και άλλων προβλημάτων.

Οι ώντιτορ πεδίου σχηματίζουν Συνδέσμους των Ώντιτορ ή Ομάδες Συμβουλευτικής της Διανοητικής ως μέσο για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους ώστε να συμπεριλάβουν τη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων διάδοσης.