ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΩΝΤΙΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;

Ναι, φυσικά.