ΤΟ ΩΝΤΙΤΙΝΓΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ;

Οι τεχνολογίες της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας είναι πολύ ακριβείς και καλά δοκιμασμένες, εφόσον λειτουργούν στο 100 τοις εκατό των περιπτώσεων, όταν έχουν εφαρμοστεί σωστά και για το σκοπό που είχαν σχεδιαστεί. Δηλαδή, οι διαδικασίες πρέπει να εφαρμόζονται σε πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες του Λ. Ρον Χάμπαρντ, όπως διασώζονται στα κείμενα της Σαηεντολογίας, τα οποία περιέχουν τα πρότυπα των ηθών και της ηθικής, σύμφωνα με τα οποία πρέπει να συμπεριφέρεται το άτομο που συμμετέχει στο ώντιτινγκ.

Μια άλλη προϋπόθεση είναι ότι το άτομο πρέπει να συμμετέχει με τη δική του θέληση.

Η Εκκλησία δεν δίνει καμία υπόσχεση για τα αποτελέσματα εφόσον το ώντιτινγκ είναι κάτι το οποίο απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του ατόμου. Το ώντιτινγκ δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε ένα άτομο, είναι κάτι που συμβαίνει με το άτομο να είναι ο ενεργός συμμετέχων.