ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΟΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΥ ΩΝΤΙΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ;

Αυτό που εξηγεί καλύτερα τη διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές διαδρομές είναι ο Χάρτης Κατάταξης, Βαθμίδωσης και Επίγνωσης (γνωστός επίσης και ως Χάρτης Βαθμίδων).

Στη δεξιά πλευρά του χάρτη υπάρχουν διάφορα βήματα που λέγονται «βαθμίδες». Αυτά είναι τα βήματα που κάνει ένα άτομο όταν συμμετέχει στο ώντιτινγκ. Για κάθε βαθμίδα που υπάρχει στο χάρτη, υπάρχει και μια «Ικανότητα που Επιτυγχάνεται» η οποία περιγράφει τα διευρυμένα επίπεδα πνευματικής επίγνωσης και ικανότητας που ανακτήθηκαν σε κάθε στάδιο. Αυτό γίνεται με μια βαθμίδωση (μια σταδιακή προσέγγιση σε κάτι, βήμα-βήμα). Με αυτό τον τρόπο, εκείνες οι καταστάσεις του όντος που φαινομενικά βρίσκονται «πολύ ψηλά για να τις φτάσει» μπορούν να επιτευχθούν με σχετική ευκολία.

Η αριστερή πλευρά του χάρτη δείχνει τα βήματα της εκπαίδευσης, στα οποία αποκτά κανείς τη γνώση και τις απαραίτητες ικανότητες για να παραδώσει στους άλλους το ώντιτινγκ κάθε επιπέδου. Κάθε υπηρεσία που υπάρχει στη στήλη της εκπαίδευσης περιλαμβάνει και μια περιγραφή του συγκεκριμένου αντικειμένου για το επίπεδο εκείνο. Στην εκπαίδευση μαθαίνει κάποιος για τις διαφορετικές πτυχές της ζωής (τα Οκτώ Δυναμικά) με σκοπό να βοηθήσει τους συνανθρώπους του.

Αυτές οι δυο διαφορετικές διαδρομές είναι παράλληλες μεταξύ τους. Στην ιδανική περίπτωση, ένα άτομο ακολουθεί και τις δύο πορείες.

Ο χάρτης είναι ένας οδηγός για το άτομο που πρωτομπαίνει στη Σαηεντολογία και του δείχνει τη βασική σειρά με την οποία θα προχωρήσει στις υπηρεσίες του ώντιτινγκ και της εκπαίδευσής του.