ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΗΑΡ

Το Κλήαρ είναι μια κατάσταση που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ πριν στην ιστορία του Ανθρώπου. Ο Κλήαρ έχει κάποια θεμελιώδη και έμφυτα χαρακτηριστικά που όμως δεν είναι πάντα εμφανή πριν γίνει Κλήαρ, την ύπαρξη των οποίων ο Άνθρωπος δεν είχε υποπτευθεί ποτέ και δεν περιλαμβάνονται σε προηγούμενες μελέτες για τις ικανότητες και τη συμπεριφορά του. Ο Κλήαρ είναι:

 • Απελευθερωμένος από ενεργές ή δυνητικές ψυχοσωματικές ασθένειες ή παρεκκλίσεις
 • Αυτόβουλος
 • Δραστήριος και επίμονος
 • Δεν μπορεί να καταπιεστεί
 • Ικανός να αντιλαμβάνεται, να ανακαλεί στη μνήμη του, να φαντάζεται, να δημιουργεί και να κάνει υπολογισμούς σε επίπεδο πολύ υψηλότερο του συνηθισμένου.
 • Διανοητικά σταθερός
 • Εκφράζει ελεύθερα τα συναισθήματά του
 • Ικανός να απολαμβάνει τη ζωή
 • Έχει λιγότερα ατυχήματα
 • Είναι υγιέστερος
 • Ικανός να σκέφτεται γρήγορα και λογικά
 • Ικανός να αντιδρά γρήγορα

Η ευτυχία είναι σημαντική. Η ικανότητα να ρυθμίζεις τη ζωή και το περιβάλλον έτσι ώστε ν’ απολαμβάνεις καλύτερα τη ζωή, η ικανότητα να ανέχεσαι τις αδυναμίες των συνανθρώπων σου, η ικανότητα να βλέπεις τους αληθινούς παράγοντες σε μια κατάσταση και να λύνεις τα προβλήματα της ζωής με ακρίβεια, η ικανότητα να αποδέχεσαι ευθύνες και να φέρνεις σε πέρας ό,τι συνεπάγονται, αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά.

Δεν αξίζει και πολύ να ζεις αν δεν μπορείς να χαρείς τη ζωή. Ο Κλήαρ χαίρεται τη ζωή σε πολύ μεγάλη έκταση. Μπορεί ν’ αντέξει καταστάσεις οι οποίες, πριν γίνει Κλήαρ, θα τον είχαν οδηγήσει στο χάος.

Το χάρισμα του Κλήαρ είναι η ικανότητά του να ζει καλά και με πληρότητα και να χαίρεται αυτή τη ζωή που κάνει.