Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΑ

Έχοντας ανακαλύψει την ύπαρξη της αντιδραστικής διάνοιας και των εγγράμμων της ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ανέπτυξε πολύ ακριβείς μεθόδους για να καταπιαστεί μ’ αυτήν. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να «σβήσουν» αποτελεσματικά τα περιεχόμενα της αντιδραστικής διάνοιας και να εξαλείψουν την ικανότητα τέτοιων εγγραφών να επηρεάσουν το άτομο χωρίς τη συνειδητή του γνώση.

Επιπλέον, αυτές οι τεχνικές καθιστούν αυτές τις πρώην κρυμμένες μνήμες διαθέσιμες στο άτομο ως μνήμη στην αναλυτική διάνοια. H αποτελεσματικότητα αυτών των μεθόδων, εκπληκτική σε πολλές περιπτώσεις, είναι τεκμηριωμένη σ’ ένα πλήθος εκθέσεων, κατά τη διάρκεια μισού αιώνα πρακτικής εφαρμογής.