Ο ΚΛΗΑΡ

Ο σκοπός της Διανοητικής είναι μια νέα κατάσταση για τον άνθρωπο, η οποία είχε αναζητηθεί κατά καιρούς μέσα στην ιστορία αλλά δεν είχε ποτέ επιτευχθεί πριν από την εμφάνιση της Διανοητικής. Αυτή η κατάσταση λέγεται «Κλήαρ». Ο Κλήαρ είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει πια τη δική του αντιδραστική διάνοια και γι’ αυτό δεν έχει κανένα από τα αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί να προκαλέσει η αντιδραστική διάνοια.

Ο Kλήαρ δεν έχει έγγραμμα, τα οποία να διεγείρονται και να βγάζουν λαθεμένους τους υπολογισμούς του εισάγοντας κρυφά και ψευδή δεδομένα.

Όταν κάποιος γίνεται Kλήαρ, ενδυναμώνεται η έμφυτη αυτοβουλία και δημιουργικότητά του και, σε καμιά περίπτωση, δεν περιορίζονται αυτές οι ιδιότητες.

Ένας Kλήαρ δεν καταπιέζει τα συναισθήματά του. Mπορεί να σκέφτεται. Mπορεί να ζει τη ζωή του απαλλαγμένος από τις αναστολές που θα του υπαγόρευαν αντιδραστικά τα έγγραμμα του παρελθόντος. Η καλλιτεχνία, η προσωπική δύναμη και ο ατομικός χαρακτήρας, όλα αυτά παραμένουν στη βασική προσωπικότητα του ατόμου, όχι στην αντιδραστική διάνοια.

Οι Kλήαρ έχουν αυτοπεποίθηση, είναι ευτυχισμένοι και γενικώς επιτυχημένοι, τόσο στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία όσο και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Είναι μια πολύ επιθυμητή κατάσταση για κάθε άτομο και μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστικά από τον καθένα. Πράγματι, χιλιάδες ανθρώπων έχουν επιτύχει την κατάσταση του Κλήαρ, ένας ζωντανός φόρος τιμής στην πρακτική εφαρμογή των ανακαλύψεων του Λ. Ρον Χάμπαρντ και της τεχνολογίας που ανέπτυξε.