ΠEPIΓPAΦH THΣ ΣAHENTΟΛΟΓIAΣ

Παρ’ όλο που στην ουσία υπάρχουν πολύ περισσότεροι τρόποι με τους οποίους αυτές οι αρχές και κάποιες άλλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν καταστάσεις, δεν χρειάζεται να μελετήσει κανείς τη Σαηεντολογία για μήνες προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει.

Ο κόσμος κατέληξε να πιστεύει ότι η ζωή είναι πολύπλοκη και ο άνθρωπος δυσνόητος, αλλά η Σαηεντολογία έχει αντίθετη άποψη: κάθε άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει πλήρως τον εαυτό του και μάλιστα ν’ αποκτήσει τον έλεγχο της ζωής του. Επιπλέον, η Σαηεντολογία είναι οργανωμένη με τέτοιον τρόπο, ώστε θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει μια απλή αρχή για να επιφέρει αξιοσημείωτες αλλαγές.

Eκτός, όμως, από την άμεση βελτίωση των σχέσεων ή την εξάλειψη της σύγχυσης στη ζωή ενός ανθρώπου, αυτές οι αρχές αποτελούν, πράγματι, μέρος των πρακτικών μεθόδων της Σαηεντολογίας. Και αυτές οι μέθοδοι αποσκοπούν στο να ανεβάσουν σταθερά τα άτομα στην Tονική Kλίμακα, να αυξήσουν το ARC τους και να βελτιώσουν τα δυναμικά τους.

Για να κατανοήσουμε πλήρως το βάθος και την έκταση του αντικειμένου της θρησκείας αυτής, καθώς και την πρακτική εφαρμογή των αρχών της, είναι απαραίτητο να πληροφορηθούμε κάποια πράγματα για τις πιο βασικές εφαρμογές της – το ώντιτινγκ και την εκπαίδευση.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το ώντιτινγκ και την εκπαίδευση, πηγαίνετε στο τμήμα Η Εξάσκηση της Σαηεντολογίας.