Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Γνωρίζοντας το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ένας άνθρωπος πάνω στην κλίμακα, μπορούν να εξαχθούν πολλά συμπεράσματα για τη στάση του γενικά, τη συμπεριφορά του και τη δυνατότητά του να επιβιώνει.

0.05 έως 2.0

Όταν κάποιος άνθρωπος είναι σχεδόν νεκρός, μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται σε χρόνια απάθεια και ότι συμπεριφέρεται με ορισμένους, συγκεκριμένους τρόπους. Αυτό είναι το 0.05 στο διάγραμμα της Τονικής Κλίμακας.

Όταν κάποιος είναι μόνιμα λυπημένος για τις απώλειες που υπέστη, βρίσκεται στη θλίψη. Kαι παρομοίως, συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που μπορούμε να προβλέψουμε. Αυτό είναι το 0,5 στο διάγραμμα.

Όταν κάποιος δεν βρίσκεται μεν τόσο χαμηλά όσο στο επίπεδο της θλίψης, αλλά αισθάνεται τον κίνδυνο ενδεχόμενων απωλειών ή αισθάνεται μόνιμα απειλή λόγω προηγούμενων απωλειών, βρίσκεται στο φόβο, γύρω στο 1,0 πάνω στην κλίμακα.

Ακριβώς πάνω από το φόβο, προηγούμενοι ή επερχόμενοι φόβοι γεννούν την έχθρα στο άτομο. Ωστόσο, δεν τολμά να την εκφράσει, έτσι η έχθρα εμφανίζεται καλυμμένη. Είναι το 1.1, η καλυμμένη εχθρότητα.

Ένα άτομο όταν παλεύει ενάντια σε απειλητικές αποτυχίες, βρίσκεται σε κατάσταση θυμού και παρουσιάζει προβλέψιμες μορφές συμπεριφοράς. Αυτό είναι το 1,5.

Ο άνθρωπος που απλώς υποψιάζεται ότι μπορεί να έχει μια απώλεια ή που έχει καθηλωθεί σ’ αυτό το επίπεδο, είναι μνησίκακος. Είναι σε κατάσταση ανταγωνισμού, που είναι το 2.0 στον πίνακα.

2.0 έως 4.0

Πάνω από τον ανταγωνισμό, η κατάσταση ενός ανθρώπου δεν είναι αρκετά καλή για να είναι ενθουσιώδης ούτε αρκετά κακή για να είναι μνησίκακος. Έχει χάσει μερικούς στόχους και δεν μπορεί αμέσως να εντοπίσει άλλους. Λέγεται ότι είναι στην ανία ή στο 2,5 στο διάγραμμα της Τονικής Κλίμακας.

Στο 3,0 της κλίμακας, το άτομο παρουσιάζει μια συντηρητική, επιφυλακτική στάση απέναντι στη ζωή, αλλά επιτυγχάνει τους στόχους του.

Στο 4,0 το άτομο είναι ενθουσιώδες, ευτυχισμένο και γεμάτο ζωτικότητα.

Πολλοί λίγοι άνθρωποι είναι φυσιολογικά στο 4.0 της Τονικής Κλίμακας. Μια επιεικής εκτίμηση δίνει ένα μέσο όρο πιθανώς γύρω στο 2,8.

Χρόνιος έναντι Παροδικού Τόνου

Aυτή η κλίμακα εκδηλώνεται σε χρόνιο επίπεδο αλλά και σε παροδικό. Ένας άνθρωπος μπορεί να κατέβει χαμηλά στην Tονική Kλίμακα για δέκα λεπτά και στη συνέχεια να ξανανέβει ή μπορεί να κατέβει για δέκα χρόνια και να μην ξανανέβει.

Ένας άνθρωπος που έχει υποστεί πολλές απώλειες και πολύ πόνο στη ζωή του, τείνει να καθηλώνεται σε κάποιο χαμηλότερο επίπεδο της κλίμακας και, με μικρές μόνο διακυμάνσεις, παραμένει εκεί. Τότε, η γενική και συνηθισμένη συμπεριφορά του θα βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο της Τονικής Κλίμακας.