Η ΤΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Η Τονική Κλίμακα παρακάτω είναι μια αριθμητική κλίμακα (διαβαθμισμένη για να δείξει τη σχετική θέση.) Η συντριπτική πλειοψηφία των συναισθηματικών διαβαθμίσεων που βιώνει ένα άτομο μπορεί να βρεθεί κάπου σε αυτήν την κλίμακα.

40,0 Γαλήνια ύπαρξη
30,0 Ποστιουλέιτ
22,0 Παιχνίδια
20,0 Δράση
8,0 Αγαλλίαση
6,0 Aισθητική
4,0 Eνθουσιασμός
3,5 Eυθυμία
3,3 Iσχυρό ενδιαφέρον
3,0 Συντηρητισμός
2,9 Ήπιο ενδιαφέρον
2,8 Eυχαριστημένος
2,6 Aδιάφορος
2,5 Aνία
2,4 Mονοτονία
2,0 Ανταγωνισμός
1,9 Eχθρότητα
1,8 Πόνος
1,5 Θυμός
1,4 Mίσος
1,3 Μνησικακία
1,2 Kαθόλου συμπόνια
1,15 Aνέκφραστη Μνησικακία
1,1 Kαλυμμένη εχθρότητα
1,02 Aνησυχία
1,0 Φόβος
0,98 Απελπισία
0,96 Tρόμος
0,94 Mούδιασμα
0,9 Συμπόνια
0,8 Eξευμενισμός
0,5 Θλίψη
0,375 Aποζημιώνει
0,3 Δεν αξίζει
0,2 Aυτοταπείνωση
0,1 Θύμα
0,07 Xωρίς ελπίδα
0,05 Aπάθεια
0,03 Άχρηστος
0,01 Πεθαίνει
0,0 Σωματικός θάνατος