ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΡΟ

Όταν το ηλεκτρόμετρο βρίσκεται σε λειτουργία και το άτομο κρατάει τα ηλεκτρόδια της συσκευής, μια ελάχιστη ροή ηλεκτρικής ενέργειας (περίπου 1,5 βολτ – λιγότερο από μιας μπαταρίας φακού) περνάει μέσα από τα καλώδια του ηλεκτρόμετρου στο σώμα του ατόμου και επιστρέφει στο ηλεκτρόμετρο. Η ηλεκτρική ροή είναι τόσο μικρή, που δεν υπάρχει καμία σωματική αίσθηση όταν το άτομο κρατάει τα ηλεκτρόδια.

Οι εικόνες στη διάνοια περιέχουν ενέργεια και μάζα. Η ενέργεια και η δύναμη στις εικόνες οδυνηρών ή ανησυχητικών εμπειριών μπορεί να έχουν βλαβερό αποτέλεσμα στο άτομο. Αυτή η βλαβερή ενέργεια ή δύναμη ονομάζεται φορτίο.

Όταν το άτομο που κρατάει τα ηλεκτρόδια του Ηλεκτρόμετρου κάνει μια σκέψη, κοιτάζει μια εικόνα, ξαναβιώνει ένα περιστατικό ή ενεργοποιεί ένα μέρος της αντιδραστικής διάνοιας, τότε μετακινεί και αλλάζει πραγματική διανοητική μάζα και ενέργεια. Αυτές οι αλλαγές στη διάνοια του ατόμου επηρεάζουν τη μικρή ροή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το ηλεκτρόμετρο, γεγονός που κάνει τη βελόνα στο καντράν του να κινείται. Οι αντιδράσεις της βελόνας πάνω στο Ηλεκτρόμετρο φανερώνουν στον ώντιτορ πού βρίσκεται το φορτίο και ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ώντιτινγκ.

Οι διαφορετικές κινήσεις της βελόνας έχουν ακριβείς εξηγήσεις και η ικανότητα ενός ώντιτορ έγκειται στην πλήρη κατανόηση όλων των αντιδράσεων του ηλεκτρόμετρου. Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρόμετρο, ο ώντιτορ βεβαιώνεται ότι το πρόσες χειρίζεται τη σωστή περιοχή, προκειμένου να αποφορτίσει τη βλαβερή ενέργεια που σχετίζεται με εκείνο το μέρος της αντιδραστικής διάνοιας του πρηκλήαρ. Όταν το φορτίο λιγοστεύει, η ικανότητα του ατόμου να σκέφτεται καθαρά στην εν λόγω περιοχή αυξάνεται και το δυναμικό επιβίωσής του αυξάνει αναλογικά. Ως αποτέλεσμα, ο πρηκλήαρ ανακαλύπτει καινούρια πράγματα για τον εαυτό του και τη ζωή του – νέες συνειδητοποιήσεις για την ύπαρξη, οι οποίες σηματοδοτούν τα οφέλη που αποκομίζει.

Οι συνειδητοποιήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα έναν υψηλότερο βαθμό πνευματικής επίγνωσης και, συνεπώς, μεγαλύτερη ικανότητα επιτυχίας.