Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΩΝΤΙΤΙΝΓΚ

Η χρονική περίοδος κατά την οποία ένας ώντιτορ δίνει ώντιτινγκ σ’ έναν πρηκλήαρ ονομάζεται συνεδρία ώντιτινγκ. Η συνεδρία διεξάγεται σε ένα συμφωνημένο χρόνο, ο οποίος καθορίζεται από τον ώντιτορ και από τον πρηκλήαρ.

Το ώντιτινγκ χρησιμοποιεί διαδικασίες που συνίστανται σε συγκεκριμένες ερωτήσεις τις οποίες υποβάλλει ο ώντιτορ στον πρηκλήαρ ή σε συγκεκριμένες οδηγίες τις οποίες του δίνει για να τον βοηθήσει να εντοπίσει περιοχές πνευματικής καταπόνησης, να μάθει περισσότερα για τον εαυτό του και να βελτιώσει την κατάστασή του. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές διαδικασίες ώντιτινγκ και καθεμιά από αυτές βελτιώνει την ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει και να χειρίζεται ένα μέρος της ύπαρξής του. Όταν επιτευχθεί ο συγκεκριμένος αντικειμενικός σκοπός κάποιας διαδικασίας, η διαδικασία τελειώνει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια άλλη για να καλύψει ένα διαφορετικό κομμάτι της ζωής του ατόμου.

Φυσικά, υπάρχουν αμέτρητες ερωτήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να υποβληθούν, που ίσως να βοηθούσαν το άτομο, ίσως και όχι. Το επίτευγμα της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας είναι ότι ο Λ. Ρον Χάμπαρντ εντόπισε τις ακριβείς ερωτήσεις και κατευθύνσεις για τη δημιουργία της πνευματικής ελευθερίας.

Οι ερωτήσεις ή οι κατευθύνσεις της διαδικασίας καθοδηγούν το άτομο να επιθεωρήσει ένα συγκεκριμένο κομμάτι της ύπαρξής του. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης, φυσικά θα διαφέρει από άτομο σε άτομο αφού οι εμπειρίες του καθένα είναι διαφορετικές. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την εμπειρία ή την προϊστορία του, παρέχεται βοήθεια στο άτομο, όχι μόνο για να εντοπίσει περιοχές πνευματικής αναστάτωσης ή δυσκολίας στη ζωή του, αλλά, επίσης, για να εντοπίσει την πηγή της αναστάτωσης. Οποιοδήποτε άτομο, αφού το κάνει αυτό, είναι σε θέση να απελευθερωθεί από ανεπιθύμητα εμπόδια που εμποδίζουν, σταματούν ή εξασθενίζουν τις φυσικές του ικανότητες και αυξάνουν τις ικανότητες αυτές, έτσι ώστε να γίνεται πιο εύστροφος και πιο ικανός πνευματικά.

Δεν υπάρχουν μεταβλητές στην τεχνολογία του ώντιτινγκ, ούτε τυχαία αποτελέσματα και εφαρμογές. Το ώντιτινγκ δεν είναι μια περίοδος τυχαίας, αυθόρμητης συναναστροφής. Κάθε πρόσες είναι ακριβές στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή του και επιφέρει ένα οριστικό αποτέλεσμα, αν διεξαχθεί σωστά.

Το ώντιτινγκ της Σαηεντολογίας μπορεί να οδηγήσει κάποιο άτομο από μια κατάσταση πνευματικής τύφλωσης στη λαμπρή χαρά της πνευματικής ύπαρξης.