Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΩΝΤΙΤΟΡ

Ο κώδικας αυτός παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως κεφάλαιο του βιβλίου Διανοητική: Η Αρχική Πραγματεία που γράφτηκε από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ το 1947 και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1951. Στη συνέχεια, πολλές ώρες ώντιτινγκ δόθηκαν από ώντιτορ, σε ολόκληρο τον κόσμο, προμηθεύοντας τον Ρον με δεδομένα τα οποία χρησιμοποίησε προκειμένου να βελτιώσει τον κώδικα και με αυτό τον τρόπο να βελτιώσει και την πειθαρχία στο ώντιτινγκ. Ο Κώδικας του Ώντιτορ αναθεωρήθηκε αρκετές φορές στη δεκαετία του 1950 και του 1960 με την τελική έκδοση να δημοσιεύεται τον Ιούνιο του 1980.

Ο Κώδικας του Ώντιτορ είναι ένα βασικό εργαλείο τόσο για το ώντιτινγκ όσο και για τη ζωή. Όπως έγραψε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ στη Διανοητική, «Ο Κώδικας του Ώντιτορ σκιαγραφεί το μοντέλο επιβιωτικής συμπεριφοράς του Ανθρώπου. Ο Κλήαρ λειτουργεί λίγο πολύ αυτόματα σύμφωνα με αυτό τον κώδικα». Λόγω του ότι τα βασικά αξιώματα της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας συνιστούν τα βασικά στοιχεία της ίδιας της σκέψης, ό,τι έχει αποτελέσματα στο ώντιτινγκ έχει αποτελέσματα και στη ζωή.

Ως ώντιτορ, υπόσχομαι διά του παρόντος να τηρώ τον Κώδικα του Ώντιτορ.

1. Υπόσχομαι να μην εκτιμώ για λογαριασμό του πρηκλήαρ ή να του λέω τι θα πρέπει να σκεφτεί για το κέις του στη συνεδρία.

2. Υπόσχομαι να μην υποτιμώ το κέις ή τα κέρδη του πρηκλήαρ, εντός ή εκτός συνεδρίας.

3. Υπόσχομαι να εφαρμόζω μόνο Στάνταρ Τεχνολογία στον πρηκλήαρ, με τον στάνταρ τρόπο.

4. Υπόσχομαι να τηρώ όλα τα ραντεβού για ώντιτινγκ που έχω κλείσει.

5. Υπόσχομαι να μη δίνω πρόσεσινγκ σ’ έναν πρηκλήαρ που δεν αναπαύθηκε αρκετά ή που είναι σωματικά κουρασμένος.

6. Υπόσχομαι να μη δίνω πρόσεσινγκ σ’ έναν πρηκλήαρ που δεν έχει φάει καλά ή πεινάει.

7. Υπόσχομαι να μην επιτρέπω τη συχνή αλλαγή ώντιτορ.

8. Υπόσχομαι να μη συμπάσχω με τον πρηκλήαρ αλλά να είμαι αποτελεσματικός.

9. Υπόσχομαι να μην επιτρέπω στον πρηκλήαρ να τερματίζει τη συνεδρία όταν το θέλει εκείνος, αλλά να ολοκληρώνω τους κύκλους που έχω αρχίσει.

10. Υπόσχομαι να μην εγκαταλείψω ποτέ τον πρηκλήαρ στη διάρκεια μιας συνεδρίας.

11. Υπόσχομαι να μη θυμώνω ποτέ μ’ έναν πρηκλήαρ στη συνεδρία.

12. Υπόσχομαι να εκτελώ κάθε σημαντική ενέργεια του κέις μέχρι να υπάρχει ελεύθερη βελόνα.

13. Υπόσχομαι να μη συνεχίζω ποτέ μια ενέργεια αφότου δώσει ελεύθερη βελόνα.

14. Υπόσχομαι να παραχωρώ μπίινγκνες (beingness, οντότητα) στον πρηκλήαρ κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

15. Υπόσχομαι να μη συνδυάζω ποτέ τα πρόσες της Σαηεντολογίας με άλλες πρακτικές, εκτός κι αν ο πρηκλήαρ είναι σωματικά άρρωστος και μόνο τα ιατρικά μέσα θα βοηθούσαν.

16. Υπόσχομαι να διατηρώ επικοινωνία με τον πρηκλήαρ και να μη διακόπτω την επικοινωνία του ούτε να τον αφήνω να υπερεκτελέσει κάτι στη συνεδρία.

17. Υπόσχομαι να μην εισάγω στη συνεδρία σχόλια, εκφράσεις ή ταραχή, που αποσπούν τον πρηκλήαρ από το κέις του.

18. Υπόσχομαι να συνεχίζω να δίνω στον πρηκλήαρ το παράγγελμα του πρόσες ή του ώντιτινγκ όταν χρειάζεται στη συνεδρία.

19. Υπόσχομαι να μην αφήνω τον πρηκλήαρ να εκτελεί ένα παράγγελμα που έχει κατανοήσει λάθος.

20. Υπόσχομαι να μην εξηγώ, να μη δικαιολογώ και να μην απολογούμαι για κάποιο σφάλμα μου ως ώντιτορ, είτε πραγματικό είτε φανταστικό.

21. Υπόσχομαι να εκτιμώ την τωρινή κατάσταση του κέις ενός πρηκλήαρ μόνο με βάση τα δεδομένα της Στάνταρ Εποπτείας του Κέις και να μην αποκλίνω λόγω κάποιας φανταστικής διαφοράς που έχει το κέις.

22. Υπόσχομαι να μη χρησιμοποιήσω ποτέ τα μυστικά που αποκαλύπτει ο πρηκλήαρ στη συνεδρία για τιμωρία ή προσωπικό κέρδος.

23. Υπόσχομαι να μην παραποιώ ποτέ τα φύλλα εργασίας των συνεδριών.

24. Υπόσχομαι να φροντίζω για την επιστροφή κάθε δωρεάς που έλαβα για πρόσεσινγκ, σύμφωνα με την πολιτική του Συμβουλίου Εξακρίβωσης Αξιώσεων, σε περίπτωση που ο πρηκλήαρ δεν έχει μείνει ευχαριστημένος και απαιτεί τα χρήματά του μέσα σε τρεις μήνες μετά από το πρόσεσινγκ, με μοναδικό όρο ότι δεν θα του επιτραπεί ξανά να λάβει πρόσεσινγκ ή εκπαίδευση.

25. Υπόσχομαι να μην υποστηρίζω τη Διανοητική ή τη Σαηεντολογία μόνο ως θεραπεία για την ασθένεια ή ως αγωγή για τους παράφρονες, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι σκοπός τους είναι να προσφέρουν πνευματικά οφέλη.

26. Υπόσχομαι να συνεργάζομαι πλήρως με τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας για να διαφυλάξω την ηθική χρήση και εφαρμογή αυτών των θεμάτων.

27. Υπόσχομαι να αρνούμαι να επιτρέψω το σωματικό τραυματισμό, τη βίαιη κακοποίηση, την εγχείρηση ή τη θανάτωση οποιουδήποτε όντος στο όνομα της «ψυχικής θεραπείας».

28. Υπόσχομαι να μην επιτρέπω την ελευθεριότητα ή την ανήθικη σεξουαλική συμπεριφορά με ασθενείς.

29. Υπόσχομαι να αρνούμαι να δεχτώ στις τάξεις του επαγγέλματος οποιοδήποτε ον είναι παράφρον.