Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΙΜΗΣ

Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έγραψε και εξέδωσε τον Κώδικα Τιμής το 1954 μαζί με την ακόλουθη εισαγωγή:

«Κανείς δεν αναμένει να ακολουθείται ο Κώδικας Τιμής κατά γράμμα.

»Ένας ηθικός κώδικας δεν γίνεται να επιβληθεί. Οποιαδήποτε προσπάθεια να επιβληθεί ο Κώδικας Τιμής θα τον έφερνε σε επίπεδο κώδικα ηθών. Δεν μπορεί να επιβληθεί για τον απλό λόγο ότι αποτελεί έναν τρόπο ζωής, και μπορεί να αποτελεί τρόπο ζωής μόνο όσο δεν επιβάλλεται. Όπως εύκολα θα μπορούσε να δει κάθε Σαηεντολόγος, οποιαδήποτε άλλη χρήση του Κώδικα Τιμής πέρα από την αυτόβουλη θα προκαλούσε μια σημαντική χειροτέρευση στο άτομο. Επομένως, η χρήση του Κώδικα Τιμής είναι προαιρετική και γίνεται μόνο σε αυτόβουλη βάση, με την προϋπόθεση ότι το άτομο συμφωνεί απόλυτα με τους κανόνες του».

1. Ποτέ μην εγκαταλείψεις ένα σύντροφο σε ώρα ανάγκης, κινδύνου ή δυσκολιών.

2. Ποτέ μην αποσύρεις την πίστη σου από τη στιγμή που την έχεις παραχωρήσει.

3. Ποτέ μην εγκαταλείψεις μια ομάδα στην οποία οφείλεις την υποστήριξή σου.

4. Ποτέ μην υποβιβάζεις τον εαυτό σου και μη μειώνεις ποτέ τη δύναμη ή την ισχύ σου.

5. Ποτέ μη χρειαστείς έπαινο, επιδοκιμασία ή συμπόνια.

6. Ποτέ μη συμβιβάζεσαι σχετικά με τη δική σου πραγματικότητα.

7. Ποτέ μην επιτρέψεις να νοθευτεί η στοργή σου.

8. Να μη δίνεις ούτε να δέχεσαι επικοινωνία, αν δεν το επιθυμείς εσύ ο ίδιος.

9. Η αυτοβουλία και η τιμή σου είναι πιο σημαντικά από την άμεση ζωή σου.

10. Η ακεραιότητά σου απέναντι στον εαυτό σου είναι πιο σημαντική από τη σωματική σου ακεραιότητα.

11. Ποτέ μη μετανιώνεις για το χθες. Η ζωή βρίσκεται μέσα σου σήμερα και εσύ δημιουργείς το δικό σου αύριο.

12. Ποτέ μη φοβηθείς να βλάψεις κάποιον για μια δίκαιη αιτία.

13. Μην επιθυμείς να αρέσεις ή να σε θαυμάζουν.

14. Να συμβουλεύεις ο ίδιος τον εαυτό σου, να σχηματίζεις τη δική σου γνώμη και να παίρνεις μόνος σου τις αποφάσεις σου.

15. Να μένεις πιστός στα ιδανικά σου.

Αυτός είναι ο ηθικός κώδικας της Σαηεντολογίας, ο κώδικας που χρησιμοποιεί κάποιος όχι επειδή είναι αναγκασμένος, αλλά επειδή μπορεί να παράσχει στον εαυτό του τέτοια πολυτέλεια.