Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΟΥ

Ο Κώδικας του Σαηεντολόγου δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1954. Σ’ αυτό τον κώδικα, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ παρέχει στους Σαηεντολόγους κατευθυντήριες γραμμές για ν’ αγωνιστούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη μέσω της κοινωνικής αναμόρφωσης. Είναι ένας πολύ σπουδαίος κώδικας για κάθε Σαηεντολόγο που έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην κοινωνία όπου ζει. Ο κώδικας αναθεωρήθηκε το 1969 και ξανά το 1973 και έχει δοθεί εδώ στην τελική του μορφή.

Ως Σαηεντολόγος, δεσμεύομαι να τηρώ τον Κώδικα της Σαηεντολογίας για το καλό όλων.

1. Να κρατώ τους Σαηεντολόγους, το κοινό και τον Τύπο ενημερωμένους με ακρίβεια για τη Σαηεντολογία, τον κόσμο της πνευματικής υγείας και την κοινωνία.

2. Να χρησιμοποιώ όσα περισσότερα γνωρίζω από τη Σαηεντολογία στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου για να βοηθώ την οικογένειά μου, φίλους, ομάδες και τον κόσμο.

3. Να αρνούμαι να αποδεχτώ για πρόσεσινγκ και να αρνούμαι να αποδεχτώ χρήματα από οποιονδήποτε πρηκλήαρ ή ομάδα που αισθάνομαι ότι δεν μπορώ ειλικρινά να τους βοηθήσω.

4. Να καταδικάζω κάθε είδους κατάχρηση κατά της ζωής και της Ανθρωπότητας και να κάνω ό,τι μπορώ για να την καταργήσω.

5. Να φέρνω στο φως οποιαδήποτε μέθοδο στο πεδίο της ψυχικής υγείας που είναι επιβλαβής για το σώμα και να βοηθώ στην κατάργησή της.

6. Να βοηθώ στην εξυγίανση του πεδίου της πνευματικής υγείας και στο να παραμένει καθαρό.

7. Να εξασφαλίζω μια ατμόσφαιρα ασφάλειας και προστασίας στο πεδίο της πνευματικής υγείας, ξεριζώνοντας τις καταχρήσεις και τη βαναυσότητα στις οποίες επιδίδεται.

8. Να υποστηρίζω τις αληθινές ανθρωπιστικές προσπάθειες στα διάφορα πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

9. Να ενστερνίζομαι την πολιτική της αμερόληπτης δικαιοσύνης για όλους.

10. Να εργάζομαι για την ελευθερία του λόγου στον κόσμο.

11. Να καταδικάζω ενεργά την καταπίεση της γνώσης, της σοφίας, της φιλοσοφίας ή των δεδομένων που θα βοηθούσαν την ανθρωπότητα.

12. Να υποστηρίζω την ελευθερία της θρησκείας.

13. Να βοηθώ τους οργανισμούς και τις ομάδες της Σαηεντολογίας να συνασπίζονται με δημόσιες ομάδες.

14. Να διδάσκω Σαηεντολογία σ’ ένα επίπεδο που να μπορεί να γίνει κατανοητή και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους αποδέκτες.

15. Να τονίζω την ελευθερία χρήσης της Σαηεντολογίας στις ανθρωπιστικές σπουδές ως φιλοσοφία, σε όλες της τις εφαρμογές και παραλλαγές.

16. Να επιμένω στη στάνταρ και αμετάβλητη Σαηεντολογία ως μια εφαρμοσμένη δραστηριότητα στην ηθική, στο πρόσεσινγκ και στη διαχείριση σε οργανισμούς της Σαηεντολογίας.

17. Να αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί όσον αφορά την απήχηση που έχει η Σαηεντολογία στον κόσμο.

18. Να αυξάνω τον αριθμό των μελών και τη δύναμη της Σαηεντολογίας σ’ όλο τον κόσμο.

19. Να αποτελώ παράδειγμα της αποτελεσματικότητας και της σοφίας της Σαηεντολογίας.

20. Να κάνω αυτό τον κόσμο έναν πιο υγιή πνευματικά και καλύτερο τόπο.