ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΝΕΠΑΛ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το Νεπάλ βρίσκεται στην 151η θέση, σε μια διεθνή λίστα για τη μόρφωση. Συνεπώς, του λείπει το πιο ζωτικό θεμέλιο κοινωνικής προόδου και περισσότερο από το μισό του πληθυσμού ζει κάτω από άθλιες συνθήκες.

Και σαν απάντηση σε αυτό, ήρθε το σχολείο Mount Gauri Shankar στο κεντρικό Κατμαντού, του οποίου ο διευθυντής είναι συγγραφέας γνωστού επιστημονικού εγχειριδίου και εκπαιδευτικός, αφοσιωμένος στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στη χώρα του.

Ψάχνοντας για την απάντηση στη φαινομενική ανικανότητα των μαθητών να μελετήσουν και να μάθουν, ο εκπαιδευτικός αυτός βρήκε τον Οργανισμό Εφαρμοσμένης Εκπαίδευσης Διεθνώς και την Τεχνολογία Μελέτης του Λ. Ρον Χάμπαρντ.

Αμέσως ξεκίνησε εκπαίδευση στα βασικά της Τεχνολογίας Μελέτης, και χρησιμοποιώντας αυτά τα βασικά, άρχισε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με ένα μικρό σύνολο μαθητών στο σχολείο του, ως αντιπροσωπευτικό δείγμα. Πρώτα, παρουσίασε τα τρία εμπόδια στη μελέτη σε μαθητές Δημοτικού, μετά σε μαθητές Γυμνασίου και μετά στις τάξεις μαθηματικών και χημείας του Λυκείου. Τα αποτελέσματα ήταν πειστικά: το ποσοστό μαθητών που πέρναγαν τις εξετάσεις, από το 30 τοις εκατό εκτοξεύτηκε στο 80 τοις εκατό, σε όλους τους μαθητές, όλων των τάξεων.

1600
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
από το ΝΕΠΑΛ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ
στην
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ

Με αφορμή την επιτυχία του πιλοτικού αυτού προγράμματος, που χρησιμοποιούσε μόνο τα βασικά της Τεχνολογίας Μελέτης, ο διευθυντής του σχολείου του Κατμαντού εγγράφηκε στο εκπαιδευτικό κέντρο του Οργανισμού Εφαρμοσμένης Εκπαίδευσης Διεθνώς στο Μιζούρι, για να κάνει όλη τη σειρά μελέτης μαθημάτων για τον εκπαιδευτικό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Υψηλές Ικανότητες Επικοινωνίας, Υψηλές Ικανότητες στη Θεμελιώδη Εκπαίδευση και το Διδακτικό Μάθημα του Οργανισμού Εφαρμοσμένης Διδασκαλίας.

Με την επιστροφή του στο Νεπάλ, τα έβαλε όλα αυτά σε εφαρμογή στο σχολείο του. Μετά, ξεκίνησε να παραδίδει μαθήματα Τεχνολογίας Μελέτης σε όλους τους καθηγητές των πιο φτωχών περιοχών της χώρας. Παρέδωσε εργαστήρια πρακτικής εξάσκησης για καθηγητές σε απομακρυσμένες αγροτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης και μιας κοινότητας στην κορυφή ενός λόφου του Κατμαντού, όπου δίδαξε τους δασκάλους συνολικά 500 μαθητών από αγροτικές περιοχές.

Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο Νεπάλ, δείχνουν τη δυνατότητα που υπάρχει για αναζωογόνηση της εκπαίδευσης με την Τεχνολογία Μελέτης. Αυτός ο εκπαιδευτικός μόνος του, έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο από 1.600 εκπαιδευτικούς Τεχνολογίας Μελέτης, που με τη σειρά τους μεταμορφώνουν κυριολεκτικά την εκπαίδευση στις τάξεις τους. Έχει εγκαθιδρύσει επίσης και ένα μόνιμο εκπαιδευτικό Κέντρο Εφαρμοσμένης Εκπαίδευσης στο Νεπάλ, με την πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας.