ΠΙΣΤΕΥΕΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ;

Πιστεύει. Ωστόσο, οι Σαηεντολόγοι πιστεύουν επίσης στην αρχή ότι κάποια μορφή ανταλλαγής είναι απαραίτητη σε κάθε σχέση. Εάν ένα άτομο λαμβάνει μόνο και ποτέ δε δίνει, θα χάσει τον αυτοσεβασμό του και θα γίνει δυστυχισμένο. Γι’ αυτό, λοιπόν, τα φιλανθρωπικά προγράμματα που υποστηρίζει η Σαηεντολογία ενθαρρύνουν συχνά εκείνους που απολαμβάνουν τους καρπούς της φιλανθρωπίας να συνεισφέρουν, βοηθώντας προσωπικά άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τέτοιου είδους συνεισφορές παρέχουν σε κάποιον τη δυνατότητα να δεχτεί βοήθεια και, παράλληλα, να διατηρήσει τον αυτοσεβασμό του.