ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ;

Μια θεμελιώδης αρχή της Σαηεντολογίας είναι ότι ο άνθρωπος είναι κατά βάση καλός, ότι επιδιώκει να επιβιώσει και ότι η επιβίωσή του εξαρτάται από τον ίδιο και τους συνανθρώπους του, και από την επίτευξη της αδελφότητας με το σύμπαν. Ωστόσο, οι εμπειρίες του στο φυσικό σύμπαν, μετά από πολλές ζωές, τον έχουν οδηγήσει στο κακό, εάν έχει διαπράξει επιβλαβείς πράξεις ή αμαρτίες, με αποτέλεσμα να γίνει παρεκκλίνων (να απομακρύνεται από την ορθολογική σκέψη ή συμπεριφορά). Αυτές οι επιβλαβείς ενέργειες μειώνουν την επίγνωση του Ανθρώπου και την έμφυτη καλοσύνη του ως πνευματικό ον.

Μέσα από τη Σαηεντολογία, κάποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τις πράξεις του, να εξαλείψει την άγνοια και την παρέκκλιση που τις συνοδεύει και να κατακτήσει και να βιώσει εκ νέου την αλήθεια.

Όλες οι θρησκείες αναζητούν την αλήθεια. Ελευθερία για το πνεύμα είναι να βαδίζει μόνο στο δρόμο της Αλήθειας. Η αμαρτία σύμφωνα με τη Σαηεντολογία συνίσταται, σε ψέματα και κρυφές πράξεις και είναι, επομένως, η αναλήθεια.