ΑΦΟΡΑ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΑ;

Όχι. Η Σαηεντολογία αφορά το ίδιο το άτομο ως πνευματική ύπαρξη ανεξάρτητη και διαφορετική από τη διάνοια.