ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ;

Αναμφισβήτητα. Στη Σαηεντολογία η έννοια του Θεού εκφράζεται ως το Όγδοο Δυναμικό – η παρόρμηση προς ύπαρξη ως άπειρο. Αυτό μπορεί επίσης να ονομαστεί Υπέρτατο Ον. Η έννοια του Θεού, όπως γίνεται αντιληπτή στη Σαηεντολογία (ως το 'Ογδοο Δυναμικό), βρίσκεται στην κορυφή της επιβίωσης στο σύνολό της. Όπως Λ. Ρον Χάμπαρντ έγραψε στο βιβλίο του Η Επιστήμη της Επιβίωσης:

«Κανένας πολιτισμός στην παγκόσμια ιστορία, εκτός από τους τελείως διεφθαρμένους και τους πνέοντες τα λοίσθια, δεν παρέλειψε να δηλώσει την πίστη του στην ύπαρξη ενός Υπέρτατου Όντος. Αποτελεί εμπειρική παρατήρηση το γεγονός ότι οι άνθρωποι χωρίς δυνατή και διαρκή πίστη σ’ ένα Υπέρτατο Ον είναι λιγότερο ικανοί, λιγότερο ηθικοί και λιγότερο πολύτιμοι για τον εαυτό τους και την κοινωνία...Ένας άνθρωπος χωρίς σταθερή πίστη είναι, βάσει παρατήρησης, πιο πολύ ένα αντικείμενο παρά άνθρωπος».

Σε αντίθεση με τις θρησκείες με Ιουδαιοχριστιανική προέλευση, η Εκκλησία της Σαηεντολογίας δεν έχει δόγμα περί Θεού που να επιβάλλει στα μέλη της. Όπως συμβαίνει και με όλες τις αρχές της, η Σαηεντολογία δε ζητά από τα άτομα να αποδεχτούν κάτι καλή τη πίστει και μόνο. Αντίθετα, καθώς ανεβαίνει το επίπεδο πνευματικής επίγνωσης κάποιου μέσα από τη συμμετοχή του στο ώντιτινγκ και στην εκπαίδευση της Σαηεντολογίας, αποκτά προσωπική αντίληψη για κάθε δυναμικό. Κατά συνέπεια, μόνον όταν κάποιος έχει κατακτήσει το Έβδομο Δυναμικό (το Δυναμικό του Πνεύματος) στο σύνολό του θα ανακαλύψει και θα φτάσει σε μια πλήρη κατανόηση του Όγδοου Δυναμικού (Άπειρο) και της σχέσης του ατόμου με το Υπερτατο Ον.