ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ;

Ναι, στη Σαηεντολογία, γίνεται μια πολύ σαφής διάκριση ανάμεσα στο καλό και το κακό. Οι πράξεις που βοηθούν την επιβίωση των περισσοτέρων από τα οχτώ τμήματα της ζωής, (τα Οχτώ Δυναμικά), είναι καλές, ενώ εκείνες που καταστρέφουν ή δεν προάγουν αυτά τα τμήματα της ζωής είναι κακές. Οι Σαηεντολόγοι προσπαθούν να παίρνουν αποφάσεις οι οποίες ενισχύουν την πλειοψηφία των δυναμικών της ζωής.

Το καλό μπορεί να οριστεί ως εποικοδομητικό. Το κακό μπορεί να οριστεί ως καταστροφικό.