ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ Η ΔΙΑΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ;

Εφαρμόζοντας τη Σαηεντολογία, απευθύνεστε στον εαυτό σας – όχι στη διάνοιά σας ούτε στο σώμα σας, αλλά σε εσάς.

Οι Σαηεντολόγοι ανακάλυψαν ότι το πνεύμα είναι δυνάμει ανώτερο από τα υλικά πράγματα, καθώς και ότι το πνεύμα, δηλαδή εσείς, εάν ελευθερωθεί από τα ψυχικά τραύματα του παρελθόντος, τις παραβιάσεις του κώδικα ηθών και τις παρεκκλίσεις, μπορεί να επιφέρει θαυμαστές αλλαγές στο φυσικό σύμπαν, οι οποίες, διαφορετικά, δε θα ήταν δυνατές.